Zrównoważenie cyfrowe: Nowa granica dla ekologicznych technologii i biznesu

Nowa granica dla ekologicznych technologii i biznesu

Od redukcji emisji gazów cieplarnianych po wspieranie celów zrównoważonego rozwoju w całych łańcuchach wartości, technologie cyfrowe mogą promować zrównoważoność, pomagając organizacjom wizualizować, skalować i poprawiać procesy. Jednak w sektorze biznesowym mechanizmy, za pomocą których te technologie mogą przyspieszyć zieloną transformację, są wciąż w dużej mierze niedoświadczone.

Potencjał technologii cyfrowych w dziedzinie zrównoważoności

Technologie cyfrowe już teraz poprawiają wyniki zrównoważone w tak istotnych obszarach jak elektryfikacja sektora transportu, wdrażanie koncepcji inteligentnych miast czy wykorzystanie danych przestrzennych i inteligentnych czujników do poprawy wykorzystania ziemi, wody i pestycydów w sektorze rolnym.

Widzenie lepszych informacji

Zdobycie wglądu w globalne łańcuchy dostaw może przynieść ogromne ilości informacji. Kolejnym krokiem jest zrozumienie tych danych. Narzędzia i technologie cyfrowe mogą dostarczyć jasności, widoczności i przejrzystości dotyczącej wpływu na zrównoważoność.

Działanie skuteczniejsze

Analiza danych dotyczących korzyści ze zrównoważoności umożliwia lepsze decyzje korporacyjne, prowadząc do większej zrównoważoności. Narzędzia i technologie cyfrowe mogą zmniejszyć potrzebę zasobów materialnych, łagodząc negatywny wpływ tych zasobów i pomagając firmom poprawić środowiskowe usługi.

Skalowanie bardziej efektywne

Innowacyjne podejścia do zrównoważoności cyfrowej często napotykają trudności w kwestii skalowania rozwiązań. Współpraca wielu interesariuszy i sektorów może być bezcenna w napędzaniu skalowalności.

Trzy modele zrównoważenia cyfrowego

Linie raportowania zespołów ds. cyfryzacji i zrównoważenia często się nie krzyżują, poza bardzo wysokimi stanowiskami w strukturze organizacyjnej. Te wyzwania strukturalne można rozwiązać, stosując trzy różne modele zarządzania zrównoważeniem cyfrowym, z każdym z nich wiążą się zalety i wady.

  • Outsourcing: Zespoły ds. cyfryzacji i zrównoważenia są oddzielnymi podmiotami, ale współpracują, aby wspólnie pracować z zewnętrznymi podmiotami nad projektami. Koordynacja między funkcjami jest ograniczona do sporadycznych wymian. Organizacje korzystają z doświadczenia zewnętrznych dostawców, a konflikty między zespołami są zmniejszone. Jednak dodaje to złożoności projektom i może sprawić, że będą trudne do skalowania.
  • Dwustronne zaangażowanie: Skupienie się na połączeniu cyfryzacji i zrównoważenia. Chociaż dwie funkcje formalnie się nie łączą, pracują ręka w rękę, a przywództwo rotuje dla każdego projektu. Ludzie są pozyskiwani z różnych działów na czas trwania projektu. Ten model może napotykać trudności przy próbie zharmonizowania konkurencyjnych interesów, priorytetów i zachęt różnych grup.
  • Wbicie korzeni: Zrównoważenie cyfrowe jest zakorzenione w kulturze organizacyjnej poprzez umożliwienie i zachęcanie pracowników. Wspierane przez liderów na szczeblu wykonawczym, stwarza kulturę ciągłego doskonalenia i współpracy międzyfunkcyjnej. Model ten priorytetuje tworzenie wartości długoterminowej, choć może to skomplikować podejmowanie decyzji przez pracowników.

Dzięki tym podejściom organizacje mogą lepiej zrozumieć i wykorzystać potencjał technologii cyfrowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia rzeczywistych korzyści dla środowiska i społeczeństwa.

Rekomendowane artykuły