Transformacja cyfrowa = transformacja gospodarcza – case Trinidad i Tobago

Trinidad i Tobago

Wprowadzenie do transformacji cyfrowej w usługach finansowych

W obecnym globalnym krajobrazie gospodarczym, transformacja cyfrowa w sektorze usług finansowych staje się kluczowym czynnikiem wpływającym na sposób funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego oraz dostarczanie wartości dla klientów. Na przykładzie Trynidadu i Tobago, przedstawione zostaną korzyści wynikające z cyfryzacji usług finansowych oraz ich wpływ na transformację gospodarczą na świecie.

Znaczenie uniwersalnego dostępu do usług finansowych

Jim Yong Kim, prezydent Grupy Banku Światowego, podkreśla, że dzięki nowym technologiom, transformacyjnym modelom biznesowym i ambitnym reformom, uniwersalny dostęp do usług finansowych jest w zasięgu ręki. Już w 2020 roku takie instrumenty, jak konta e-money, karty debetowe i niskokosztowe konta bankowe mogą znacząco zwiększyć dostępność finansową dla osób obecnie wykluczonych.

Korzyści z cyfrowych usług finansowych

Cyfrowe usługi finansowe, takie jak płatności, przelewy czy usługi kredytowe dostarczane przez kanały cyfrowe, oferują wiele zalet:

  • Obniżenie kosztów operacyjnych i transakcyjnych.
  • Zwiększenie szybkości prowadzenia biznesu.
  • Poprawa bezpieczeństwa i przejrzystości.
  • Możliwość stworzenia spersonalizowanych usług finansowych.
  • Szybkie i bezpieczne przekazywanie środków przez rządy jako pomoc socjalna.
  • Wzrost gospodarczy poprzez zwiększenie uczestnictwa kobiet w gospodarce.

Przykład Kenii

Badanie przeprowadzone w Kenii wykazało, że większy dostęp do usług finansowych zmniejszył skrajne ubóstwo wśród gospodarstw domowych prowadzonych przez kobiety o 22%, umożliwiając 185 000 kobietom przejście z rolnictwa do prowadzenia działalności biznesowej lub handlowej.

Relacja między cyfrową transformacją usług finansowych a transformacją gospodarczą

Dostęp do przystępnych usług finansowych jest kluczowy dla redukcji ubóstwa i wzrostu gospodarczego. Na poziomie mikroekonomicznym, włączenie finansowe jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Większe zaufanie konsumentów do korzystania z cyfrowych usług finansowych zwiększa prędkość obiegu pieniądza w kraju, co stymuluje wzrost gospodarczy.

Szczegółowe spojrzenie na Trynidad i Tobago

W styczniu 2020 roku, 77% populacji miało dostęp do łączności internetowej, a 136% populacji miało dostęp do łączności mobilnej. Mimo że ponad ¾ populacji posiada konta w instytucjach finansowych, tylko ⅕ populacji korzysta z cyfrowych usług finansowych do prowadzenia swoich działań gospodarczych.

Strategia na rzecz zwiększenia adopcji i wykorzystania DFS

Trynidadzko-Tobagijskie Centrum Usług Finansowych (TTIFC) kontynuuje promocję adopcji cyfrowych usług finansowych w sektorach publicznym i prywatnym. Kluczowe elementy naszego planu działania to współpraca z kluczowymi interesariuszami w celu przyspieszenia cyfryzacji płatności we wszystkich agencjach rządowych oraz tworzenie krajowej strategii na rzecz zwiększenia włączenia finansowego.

Jako „Twój Zasobny Sojusznik”, TTIFC współpracuje i doradza w rozwoju wymaganego ekosystemu umożliwiającego integrację FinTech, transformację bezgotówkową i przygotowanie usług finansowych do przyszłości cyfrowej. Rozumiemy, że adopcja, implementacja i skuteczne wykonanie cyfrowych usług finansowych we wszystkich sektorach wspomoże wzrost, rozwój i dywersyfikację lokalnej gospodarki oraz promować lepsze życie dla naszych obywateli.

Rekomendowane artykuły