Przewodnik marketingowy po transformacji za pomocą GenAI

Przewodnik marketingowy po transformacji za pomocą GenAI

Rok 2024 stanowi kluczowy punkt zwrotny dla marketingu korporacyjnego, porównywalny do przejścia od tradycyjnego outsourcingu zakupów mediowych do praktyk marketingu cyfrowego. Szybko zmieniający się krajobraz technologiczny wymaga podobnego skoku do przodu.

Podobnie jak cyfryzacja zrewolucjonizowała strategie mediów tradycyjnych, obecne metody marketingu korporacyjnego stają się niewystarczające. Przyjęcie podejścia opartego na danych, zwinności i celach nie jest już tylko sugestią, ale koniecznością dla przetrwania i sukcesu na dynamicznym rynku dzisiejszych czasów.

Zastosowanie sztucznej inteligencji generatywnej (GenAI) w różnych zadaniach marketingu korporacyjnego przyniesie znaczący wzrost produktywności do roku 2029, według najnowszego światowego badania rynku przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC).

Rozwój rynku aplikacji marketingowych GenAI

Przewidywania IDC

„W ciągu najbliższych pięciu lat GenAI osiągnie poziom, na którym będzie obsługiwać ponad 40% pracy określonych ról marketingowych,” mówi Gerry Murray, dyrektor ds. badań w IDC.

Z powodu szybkiej ewolucji możliwości GenAI, dyrektorzy marketingu (CMO) muszą przygotować swoje zespoły na fundamentalne zmiany w kulturze, rolach, umiejętnościach praktyków i strukturze organizacyjnej.

Modelowanie wpływu GenAI na marketing

IDC zamodelowało pracę 24 kluczowych ról marketingowych w głównych kategoriach pracy – zarządzanie i planowanie, branding i usługi kreatywne, kampanie i zaangażowanie, analizy i raportowanie.

Następnie IDC oszacowało, jak duża część każdej kategorii pracy może być delegowana do GenAI w ciągu najbliższych pięciu lat. Połączone z poziomami zatrudnienia i szacunkami pełnych kosztów obciążeniowych, IDC obliczyło wpływ produktywności przyjęcia GenAI w dużym zespole marketingowym.

Wyniki

Wyniki pokazują, że GenAI będzie obsługiwać ponad 40 procent zbiorczej pracy zespołów marketingowych i potencjalnie 100 procent konkretnych zadań marketingu cyfrowego.

Korzyści z zastosowania GenAI do zadań marketingowych będą się różnić w zależności od firmy, liczby osób związanych z każdą rolą i przedziałów płac w organizacji, ale zyski produktywności oferują silne wskazówki dla zespołów marketingowych wszystkich rozmiarów.

Zalecenia IDC dla nabywców technologii

  • Ocena przypadków użycia: Ocenić zakres i głębokość wsparcia przypadków użycia przez dostawców, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, ponieważ przypadki użycia bezpośrednio przekładają się na wyniki biznesowe i tworzą silne ekonomiczne uzasadnienie dla inwestycji.
  • Fokus na architekturę dostawcy: Skupić się na tym, jak efektywnie architektura, narzędzia i zasoby usługowe dostawcy przyspieszają podróż zgodnie z mapą drogową przypadków użycia.
  • Określenie wymaganego poziomu infrastruktury: Określić poziom infrastruktury wymagany do obsługi każdego rodzaju pracy.
  • Implementacja AI: Wdrażać możliwości AI od warstwy danych, a nie od warstwy automatyzacji zadań. Każde zastosowanie GenAI w przedsiębiorstwie powinno dzielić wspólne usługi dla danych, zarządzania, bezpieczeństwa itp.
  • Przygotowanie personelu: Przygotować personel (i organizacje) na fundamentalne zmiany w pracy, które mogą wymagać przekwalifikowania, reorganizacji, eliminacji niektórych stanowisk, rozszerzenia innych oraz stworzenia całkowicie nowych ścieżek kariery.
  • Przygotowanie danych: Organizacje, które nie dysponują rzeczywistymi, czystymi, zarządzanymi zestawami danych, nie będą mogły w pełni wykorzystać tej nowej generacji technologii marketingowej.

Perspektywy dla aplikacji marketingowych narzędzi GenAI

Nadejście narzędzi GenAI w marketingu korporacyjnym stanowi punkt zwrotny równie znaczący, jak rewolucja marketingu online. Te narzędzia wspomagane przez AI będą automatyzować powtarzalne zadania, personalizować treści na dużą skalę oraz generować głębokie, oparte na danych wnioski dla strategii rynkowych.

Wierzę, że ta zmiana wymaga transformacji siły roboczej. Przekwalifikowanie obecnego personelu, aby wykorzystać potencjał GenAI, będzie kluczowe, podobnie jak rekrutacja osób, które akceptują zmiany.

Przyszłość marketingu korporacyjnego to potężne połączenie nowych narzędzi i wykwalifikowanego talentu. Ci, którzy zaakceptują tę transformację, otworzą nową erę mistrzostwa w marketingu cyfrowym.

Rekomendowane artykuły