Podpisz petycję

Znasz to skądś?

 • Social media zagrażające demokracji i wolności słowa.
 • Losowe usuwanie publikowanych treści.
 • Platformy nadużywające naszego prawa do prywatności.
 • Algorytmy zalewające nas profilowanymi reklamami.
 • Cyfrowe korporacje wykorzystujące pracowników i  małych przedsiębiorców.
 • Wiodące spółki unikające płacenia podatków.

… pewnie, że tak: od tych podmiotów uzależniona jest twoja aktywność w Internecie.

Czas powiedzieć – DOŚĆ. Mówimy stanowcze NIE samowoli globalnych cyfrowych korporacji. DOŁĄCZ DO NAS I PODPISZ PETYCJĘ, w której apelujemy do rządu o podjęcie zdecydowanych działań przeciwko samowoli gigantów w Internecie.

Pandemia COVID-19 pokazała, jak wielką władzę nad codziennym życiem mają globalne cyfrowe korporacje. Gospodarka, praca, debata publiczna są uzależnione od funkcjonowania kilku dominujących firm, które arbitralnie narzucają swoje warunki użytkownikom, nie dbając o ich prawa. Nadszedł czas, by powiedzieć dość.

Naszą petycję kierujemy do użytkowników – których prawa w sieci są nagminnie naruszane i przedsiębiorców – którzy skazani są przystawać na niekorzystne dla nich warunki współpracy stawiane przez platformy. Apelujemy do rządu o podjęcie realnych działań w celu ochrony polskiej gospodarki i polskich użytkowników w sieci.

Chcemy:

 • wprowadzenia podatku cyfrowego dla globalnych koncernów technologicznych
 • wzmocnienia kompetencji Prezesa UOKiK i UODO w obszarze gospodarki cyfrowej
 • zobowiązania platform cyfrowych do większej transparentności – regularne raportowanie w zakresie reklamy; praktyk biznesowych; moderacji treści; wykorzystywanych narzędzi AI
 • uszczelnienia podatku VAT i wprowadzenie lepszej kontroli przesyłek e-handlu;
 • powołania przedstawiciela konsumenckiego odpowiadającego solidarnie z cyfrowym przedsiębiorcą za naruszenia względem użytkowników.

ZŁÓŻ PODPIS I POMÓŻ CHRONIĆ POLSKICH UŻYTKOWNIKÓW W SIECI.

Zgadzasz się? Podpisz naszą petycję.

Potrzebujesz więcej informacji? Przeczytaj o naszej inicjatywie.

Podpisało 4524 osób. Niech będzie nas 5000!
Prosimy o poprawienie formularza:

O co walczymy?

Pandemia COVID-19 sprawiła, że transformacja cyfrowa nabrała prędkości – sektor publiczny i prywatny, a przede wszystkim przedstawiciele lokalnych biznesów i mała gastronomia, zmuszeni byli przenieść swoje działania do sieci. Tym samym, wielu przedsiębiorców zostało skazanych na łaskę globalnych gigantów, którzy wykorzystując posiadaną przewagę rynkową, arbitralnie narzucają niekorzystne dla małych i średnich przedsiębiorstw warunki współpracy. Nieograniczona aktywność platform cyfrowych odbija się także na budżecie państwa.

Pomimo czerpania ogromnych korzyści finansowych z danych polskich użytkowników, globalne spółki cyfrowe niechętnie uiszczają należne lokalnie podatki i cła. Straty, które krajowe budżety odczuwają w związku z brakiem wypełniania tych obowiązków przez platformy mogą być liczone w miliardach euro. Wreszcie, na świecie zauważalny jest niespotykany do tej pory wpływ platform cyfrowych na stan debaty publicznej. Nieudolna moderacja serwisów pozwala na rozprzestrzenianie się fałszywych informacji oraz rosnący wpływ populistycznych ugrupowań, co wpływa na poziom agresji społeczeństwa, a w konsekwencji również na funkcjonowanie demokracji i zagrożenie wolności słowa.

Niekontrolowana aktywność globalnych gigantów wiąże się więc ze znacznymi barierami wejścia na rynek dla lokalnych przedsiębiorców, ogromnymi stratami budżetowymi oraz naruszaniem podstawowych praw użytkowników w sieci.

Nadszedł czas, by powiedzieć „dość”. Dość niszczenia małego biznesu, wykorzystywania danych użytkowników, unikania obowiązków podatkowych i pogłębiania polaryzacji społeczeństwa. Domagamy się od polskiego rządu realnych, a nie pozornych działań na rzecz wyrównania sytuacji polskich przedsiębiorców i dążenia do polskiej suwerenności cyfrowej. Chcemy, by polska gospodarka była odporna na działanie cyfrowych gigantów, którym zależy jedynie na powiększaniu własnego monopolu, a nie na dobru użytkowników.

Czego żądamy?

Cyfrowe korporacje to podmioty nastawione na ciągły rozwój, przez co cały czas pojawiają się ich nowe funkcje tworzące nowe wyzwania dla państw. Obowiązujące prawo niekoniecznie za tym nadąża, co sprawia, że giganci mogą bez ograniczeń wpływać na konkurencję na rynku oraz wykorzystywać dane użytkowników. Kierujemy więc do polskich władz apel o to, żeby stworzyć regulacje chroniące użytkowników i przedsiębiorców w internecie.

Chcemy:

 • wzmocnienia kompetencji Prezesa UOKiK i UODO w obszarze gospodarki cyfrowej;
 • zobowiązania platform do większej transparentności platform cyfrowych – regularne raportowanie w zakresie reklamy; praktyk biznesowych; moderacji treści; wykorzystywanych narzędzi AI;
 • uszczelnienia podatku VAT i wprowadzenie lepszej kontroli przesyłek e-handlu;
 • wprowadzenia podatku cyfrowego dla globalnych koncernów technologicznych;
 • powołania przedstawiciela konsumenckiego odpowiadającego solidarnie z cyfrowym przedsiębiorcą.

To minimum, które powinno zostać podjęte, aby uchronić polskich użytkowników oraz lokalnych przedsiębiorców przed agresywnymi praktykami gigantów sieci. Bez twardego stanowiska oraz wyraźnego sprzeciwu rządzących względem dotychczasowej polityki największych koncernów technologicznych niemożliwym będzie budowanie nowej rzeczywistości gospodarczej w sprawiedliwy, zrównoważony, a równocześnie innowacyjny sposób.

Kim jesteśmy?

Polska Karta Suwerenności Cyfrowej

Polska Karta Suwerenności Cyfrowej jest koalicją ekspercką kompleksowo podchodzącą do kwestii pojawiających się w gospodarce cyfrowej. Z jednej strony nasza aktywność koncentruje się wokół działań mających za zadanie zwiększanie świadomości obywateli w zakresie zagrożeń wynikających z transformacji technologicznej, z drugiej zaś dotyczy kwestii ekonomicznych, takich jak monopolizacja rynku przez największe platformy, nieszczelność podatkowa czy brak interoperacyjności pomiędzy podmiotami działającymi na rynkach cyfrowych.

Poprzez nasze działania badawcze (raporty Cyfrowy Monopol, Polska suwerenna cyfrowo, Podatek cyfrowy od gigantów) oraz rzecznicze (promocja i dystrybucja raportu; spotkania z przedstawicielami organów publicznych; debaty eksperckie oraz spotkania edukacyjne) dążymy do wdrażania realnych zmian w zakresie polityk publicznych oraz prawa, które pozwolą na zapewnienie większej konkurencyjności i przeciwdziałaniu nieprawdiłowościom na rynkach cyfrowych.

Jako organizacja pozarządowa bierzemy aktywny udział w krajowych oraz unijnych konsultacjach społecznych (stanowisko Instratu i European Horizons w unijnych konsultacjach dot. Kodeksu Usług Cyfrowych i Nowego narzędzia konkurencji) oraz zajmujemy się organizowanie debat i konferencji eksperckich, w tym angażując przedstawicieli przeciwnych środowisk.

Jak możesz pomóc?

Sprawa, o którą walczymy dotyczy ciebie osobiście, nawet jeśli nie jesteś przedsiębiorcą ani konsumentem – twoje dane są przedmiotem obrotu każdego dnia. Twój głos ma znaczenie i może pomóc zmienić zastaną rzeczywistość. Zostaw swój podpis i walcz z nami o suwerenność cyfrową.

podpisz petycję

Jeśli podobają ci się nasze działania, możesz też nas wesprzeć finansowo.