O nas

Jesteśmy koalicją różnych środowisk, które kwestie gospodarki cyfrowej widzą od wielu stron. Uważamy, że jako obywatele i obywatelki Polski mamy prawo do określania jaki rozwój nowych technologii służy naszemu społeczeństwu najlepiej. Bazując na eksperckim doświadczeniu członków koalicji i testowanych na świecie najlepszych rozwiązaniach proponujemy zestaw konkretnych reform dla wzmocnienia cyfrowej suwerenności Polski.

Koalicję popierającą wprowadzenie Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej koordynuje zespół think-tanku Instrat, zaś współtworzą ją indywidualne osoby oraz organizacje zrzeszające:

  • ekonomistów, analityków spraw gospodarczych, rozwojowych i społeczno-ekonomicznych
  • naukowców i badaczy nowych technologii oraz zjawisk społecznych
  • prawników specjalizujących się w m.in. prawach człowieka czy politykach publicznych
  • pracowników sektora nowych technologii, w tym programistów i inżynierów
  • przedstawicieli związków zawodowych oraz instytucji dialogu społecznego
  • ekspertów organizacji konsumenckich i branżowych

Polska Karta Suwerenności Cyfrowej to projekt otwarty – zapraszamy wszystkich zainteresowanych zapewnieniem sprawiedliwych i uczciwych zasad w gospodarce cyfrowej oraz wzmocnieniem polskich instytucji publicznych do stania na straży interesu społecznego.

Organizacje tworzące koalicję