Kontakt

Dane kontaktowe dla osób zainteresowanych poparciem kampanii:

+48 515 187 905

suwerennosc@instrat.pl

Dane kontaktowe dla mediów:

Filip Lamański, koordynator kampanii

+48 502 433 664

filip.lamanski@instrat.pl